Service și asistenţă

Un Tun de ceață bine întreținut îţi asigură linişte

Service și asistenţă

Service anual

Fiabilitatea este esențială pentru eficacitatea sistemului de securitate, sentimentului tău de siguranță și consecințelor financiare în cazul unei spargeri. Prin urmare, este importantă încheierea a unui contract de întreţinere și service pentru Tunul de ceață, cu un instalator autorizat de sisteme de alarmă.

PROTECT™ recomandă o verificare de service a sistemului de securitate cu ceaţă o dată pe an.

 

O verificare de service constă de obicei din:

 • Inspecția vizuală a fluidului de ceață (durata de depozitare a unui rezervor nedeschis este de 5 ani respectiv 2 ani de la data instalării). În cazul în care prezintă modificări de culoare, fluidul de ceață nu trebuie utilizat
 • Examinarea capacității de încărcare și a vârstei acumulatorilor (acumulatorii mai vechi de 2 ani trebuie înlocuiţi)
 • Examinarea oricărui mesaj de eroare a Tunului de ceață
 • Inspecția vizuală a duzei (este intactă și fără corpuri străine?)
 • Verificarea întrerupătorului de sabotaj
 • Verificarea detectorului PIR secundar de verificare
 • Testare completă, pentru a testa interacțiunea cu celelalte sistemele (şi cu sistemul de alarmare la incendiu, dacă există)

Suport aici și acum

Dacă apare brusc o avarie, sau în cazul în care rezervorul trebuie înlocuit, contactează un instalator de alarmă autorizat (de obicei, pe cel de la care ai achiziţionat Tunul de ceață).

Citește semnalele Tunului de ceață

Un Tun de ceață PROTECT™ emite semnale sonore (beep-uri scurte) și afişează semnale vizuale (LED-uri pe partea frontală).

Prezentarea generală a LED-urilor *:

 • LED-ul verde clipește când Tunul de ceață este conectat la reţeaua electrică. LED-ul verde luminează constant când Tunul de ceață este încălzit şi gata de funcţionare
 • LED-ul galben luminează când nivelul de fluid este scăzut
 • Toate LED-urile se sting atunci când sistemul de alarmă este armat
 • LED-ul roșu:
  o O clipire la fiecare 10 sec. înseamnă avarie la alimentarea de la reţeaua electrică **
  o Trei clipiri la fiecare 10 sec. înseamnă semnal de la sistemul de alarmare la incendiu *
  o Patru sclipiri la fiecare 10 sec. înseamnă tensiune scăzută a acumulatorilor **
  o Clipire constantă: avarie gravă care necesită intervenția instalatorului de sisteme de alarmă *

* Diode pe Xtratus®: Vezi pagina 24 din manual, coloana stângă
** Necesită intervenţie de service – Contactează instalatorul de sisteme de alarmă